Vores bestyrelse

​Bestyrelsen består af 5 ordinære medlemmer, heraf en formand og en næstformand, samt 2 suppleanter.

For de fleste medlemmer gælder, at de er valgt for 2 år ad gangen på et stort forældremøde i efteråret.

​For at sikre kontinuitet er der altid 2 medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af Gentofte Børnevenner. Disse medlemmer er udpeget for en 4-årig periode, som følger året for kommunalvalget. Til bestyrelsesmøderne deltager lederen samt en af medarbejderne udpeget personalerepræsentant.

Som forældre er du altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen med alle de spørgsmål, du måtte side inde med, ris eller ros til personalet, institutionens rammer, forslag til forbedringer eller emner, du ønsker taget op på bestyrelsesmøderne.

Der hænger en tavle med kontaktinformationer lige inde for indgangen til institutionen, så du altid er opdateret omkring, hvem der sidder i bestyrelsen.​

Læs vores vedtægter

BØRN OG MILJØ

Skovvej 2 | 2820 Gentofte

CVR: 24191230

Kontakt

Åbningstider

Om børnehuset

​Vi er certificeret Friluftsinstitution i 2018 af skovskolen og Vends Motorik-og naturskole – og her Friluftsrådets

Blå Spring-Ud-I-Naturen-Flag.