Principperne bag pædagogisk arbejde​

​​Værdier

I vores indfaldsvinkel til det pædagogiske arbejde vægter vi værdierne:

​Tryghed

Det er fundamentalt for den enkeltes trivsel og sociale og følelsesmæssige udvikling, at føle sig tryg. Vi søger at opfylde de forskellige betingelser, der gør, at alle kan føle sig trygge ved hinanden, ved huset og dagligdagen.​

​Rummelighed

At føle sig set, hørt og forstået, giver en oplevelse af at være accepteret, blive taget alvorligt og værdsat, hvilket har betydning for identitetsdannelsen og følelsen af selvværd. Vi søger at forstå adfærd ud fra den enkeltes baggrund, forudsætninger og relationer.

​Humor

Humor kan bryde spændte stemninger og være befordrende for sociale relationer. Det er derfor værdifuldt, at vi har det sjovt sammen, og bringer optimismen, munterheden, glæden og det livsbekræftende ind i hverdagen.

​Nysgerrighed

​Nysgerrigheden betragtes som værende drivkraften for at have lyst til at gå på opdagelse, være undersøgende og eksperimenterende. Vi bringer nysgerrigheden i spil, så den bliver udgangspunkt for læring og udvikling.

​Ansvar

​​Det er nødvendigt, at kunne tage et personligt og socialt ansvar, for at tage vare på sig selv, følge forskellige samværsformer og indgå i forpligtende fællesskaber. Vi er ansvarlige – og delegerer ansvar/medansvar afhængig af alder, udvikling og kontekst.

Det pædagogiske praksis

I vores praksis tager vi udgangspunkt i naturen og udelivet. Vi betragter overordnet friluftslivet, som et læringsmiljø for alle temaer i den pædagogiske læreplan og tilrettelægger aktiviteter, der enten tager udgangspunkt i det aktive udeliv eller i naturaktiviteter, der trækkes indenfor.

Børn lærer og tilegner sig bedst kompetencer gennem egne erfaringer og gennem sansning og brug af kroppen. Børnene har derfor brug for tid til fordybelse, mulighed for at eksperimentere og plads til fysisk udfoldelse og her er netop udelivet et læringsrum med et unikt potentiale.

Forskning viser, at børn, der kommer ud i naturen dagligt, har en bedre motorik, et højere aktivitetsniveau, stærkere led, større smidighed, bedre balance og bedre koncentrationsevne; at de er mere fantasifulde og mindre syge – og derfor gennemgår en mere alsidig udvikling og indlæring.

Vores friluftspolitik danner derfor den overordnede ramme for vores praksis.

Friluftspolitikken indeholder de 10 dogmer for friluftslivet, vi finder væsentlige og som giver mening i vores hverdag, i forhold til at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse indenfor læreplanens temaer – og med udgangspunkt i at gavne børnenes almene udvikling ved at være kropsligt aktive i naturlignende arenaer.

FRILUFTSPOLITIK

​De pædagogiske principper

De pædagogiske principper er gældende i forhold til alle relationer i institutionen. Personalet formidler principperne – og lever efter dem i dagligdagen, i samarbejdet med forældre og i samspillet med børnene og hinanden.

Vi er nærværende i samværet med hinanden.​

Vi er anerkendende i vores tilgang til hinanden.

Vi tager udgangspunkt i hinanden styrker, ressourcer, kompetencer og muligheder.

Vi forholder os positivt og optimistisk i hverdagen, fokuserer på det, der virker og italesætter det, vi ønsker mere af.​

Vi værner om fællesskabet og har en forventning om, at alle bidrager.

Vi skal kunne rumme forskelligheder og skabe fleksible rammer med plads til individuelle hensyn.

Vi har samtidig øje for og respekt for fællesskabets interesser.

Vi har fokus på kvaliteten og fagligheden i dagligdagen og søger at skabe kontinuerlig udvikling for den enkelte​.

Vi motiverer til at opsøge viden, drage erfaringer og være aktive i handling.

BØRN OG MILJØ

Skovvej 2 | 2820 Gentofte

CVR: 24191230

Kontakt

Åbningstider

Om børnehuset

​Vi er certificeret Friluftsinstitution i 2018 af skovskolen og Vends Motorik-og naturskole – og her Friluftsrådets

Blå Spring-Ud-I-Naturen-Flag.