​Friluftsinstitution med fokus på fælleskab

​Velkommen til Børn & Miljø Skovvej, som er en integreret institution med en vuggestuegruppe på 12 børn og 3 aldersopdelte børnehavegrupper med i alt 39 børn.

Naturen og udelivet danner rammen om vores hverdagsliv året rundt.

Vi er certificeret Friluftsinstitution i 2018 af Skovskolen og Vends Motorik- og naturskole - og har Friluftsrådets Blå Spring-Ud-I-Naturen-Flag.

Vores hus ligger midt i en spændende og hyggelig have med shelter, bålhytte, bærbuske og pileflethytte - og vi er omgivet af masser af skøn og varieret natur; mose, park, lund, skov og strand.

Vi samarbejder med