​Vores pædagogiske læreplan

 ​I arbejdet med at realisere visionen, har vi i Gentofte Kommune arbejdet med en fælles pædagogisk læreplan, der er gældende for alle dagtilbud. I læreplanen arbejder vi med de 4 kompetencespor.

punkt  Sundhedskompetencer

punkt  Personlige kompetencer

punkt  Sociale kompetencer

punkt​  Læringskompetencer

Seneste læreplan​

Læreplan

Af den nye dagtilbudslov 2018 fremgår ”dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

Med den nye lov, går vi fra at have den fælles pædagogiske læreplan i Gentofte Kommune med de 4 kompetencespor til at have en ny styrket læreplan med de 6 temaer:

punkt  Alsidig personlig udvikling

punkt​  Kommunikation og sprog

punkt  Krop, sanser og bevægelse

punkt  Kultur, æstetik og fællesskab

punkt  Natur, udeliv og science

punkt  Social udvikling

Den nye styrkede læreplan danner, sammen med vores friluftspolitik, rammen for vores praksis og bygger på et fælles pædagogisk grundlag og vil have nogle brede pædagogiske læringsmål pr. tema, ligesom der vil være et særligt fokus på læringsmiljøerne, herunder de voksnes rolle.

Pædagogisk læreplan

Måden at arbejde med læreplanen på

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Vi har fokus på at arbejde visuelt med læreplanen, da vi fra forskningen ved, at visualisering blandt andet understøtter vores forståelse, vores engagement og vores hukommelse og da netop synet er vores mest dominerende sans. Når vi arbejder visuelt, med det vi kalder ”læreplanstræet”, bliver det tydeligt for medarbejdere, forældre og børn, hvordan vi i tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter kommer hele vejen rundt om læreplanstemaerne, og hvor vi lægger fokus i forhold til de enkelte aktiviteter.

Med den visuelle tilgang bliver det muligt at inddrage børn og forældre i tilrettelæggelsen på en nem og tilgængelig måde. Læreplanstræet består af en stamme, der symboliserer det læringsmiljø, vi arbejder med.

Træet har 6 grene – ét for hvert læreplanstema, samt et antal kviste, der beskriver underpunkterne i læreplanstemaerne. Vi sætter små post-it på træets grene og kviste med de pædagogiske aktiviteter vi tilrettelægger. De små post-it, der skal forestille at være træets blade, ”plukker” vi af i vores dagligdag med børnene og er det, vores hverdag tager udgangspunkt i.

Visuel pædagogisk refleksion

Med samme begrundelse, som for at arbejde visuelt med læreplanen, arbejder vi visuelt med den pædagogiske refleksion, der skal skabe sammenhængen mellem læreplanen og vores praksis. ”Refleksionsbladet” er medarbejdernes redskab til faglige dialoger, med henblik på at skabe udvikling for børnene ved at justere i vores læringsmiljøer. Den visuelle pædagogiske refleksion tager udgangspunkt i små praksisfortællinger, der perspektiveres og evalueres for at danne grundlag for vores næste pædagogiske praksis med børnene.​

Inspiration

BØRN OG MILJØ

Skovvej 2 | 2820 Gentofte

CVR: 24191230

Kontakt

Åbningstider

Om børnehuset

​Vi er certificeret Friluftsinstitution i 2018 af skovskolen og Vends Motorik-og naturskole – og her Friluftsrådets

Blå Spring-Ud-I-Naturen-Flag.