Vores forældrefond

Vi har en forældrefond, der er oprettet og bestyret af forældre, med det formål at modtage små, større eller store bidrag fra forældre. Penge fra fonden går til fælles projekter, udflugter eller nyanskaffelser, som vi ikke umiddelbart har mulighed for at trække ud af institutionens budget.

Forældrefonden har senest givet midler til finansiering af en el-ladcykel.

Det er muligt at betale til fonden på Reg. nr. 3411 Kontonummer 3411118460, samt til vores årstidsfester, hvor der oplyses et nummer til MobilePay.