Vores pædagogiske læreplan

Vores pædagogiske læreplan

I arbejdet med at realisere visionen, har vi i Gentofte Kommune arbejdet med en fælles pædagogisk læreplan, der er gældende for alle dagtilbud. I læreplanen arbejder vi med de 4 kompetencespor

 • ​Sundhedskompetencer
 • ​Personlige kompetencer
 • ​Sociale kompetencer
 • ​Læringskompetencer

Indenfor hvert kompetencespor er fastsat 3 pædagogiske læringsmål, som vi støtter det enkelte barn i at udvikle sig henimod. I den pædagogiske læreplan har vi beskrevet, hvilke tegn på læring vi ser, og hvilke indsatser og aktiviteter, vi arbejder med her i Børn & Miljø - for at nå de pædagogiske mål for børnenes læring.

 • Læs vores seneste læreplan her.

Den styrkede læreplan

Af den nye dagtilbudslov 2018 fremgår ”dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

Med den nye lov, går vi fra at have den fælles pædagogiske læreplan i Gentofte Kommune med de 4 kompetencespor til at have en ny styrket læreplan med de 6 temaer:

 • ​Alsidig personlig udvikling
 • ​Kommunikation og sprog
 • ​Krop, sanser og bevægelse
 • ​Kultur, æstetik og fællesskab
 • ​Natur, udeliv og science
 • ​Social udvikling


Den nye styrkede læreplan danner, sammen med vores friluftspolitik, rammen for vores praksis og bygger på et fælles pædagogisk grundlag og vil have nogle brede pædagogiske læringsmål pr. tema, ligesom der vil være et særligt fokus på læringsmiljøerne, herunder de voksnes rolle.

Den styrkede pædagogiske læreplan; under udarbejdelse 2019-
læs mere her

​Måden at arbejde med læreplanen på

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Vi har fokus på at arbejde visuelt med læreplanen, da vi fra forskningen ved, at visualisering blandt andet understøtter vores forståelse, vores engagement og vores hukommelse og da netop synet er vores mest dominerende sans. Når vi arbejder visuelt, med det vi kalder ”læreplanstræet”, bliver det tydeligt for medarbejdere, forældre og børn, hvordan vi i tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter kommer hele vejen rundt om læreplanstemaerne, og hvor vi lægger fokus i forhold til de enkelte aktiviteter.


Med den visuelle tilgang bliver det muligt at inddrage børn og forældre i tilrettelæggelsen på en nem og tilgængelig måde. Læreplanstræet består af en stamme, der symboliserer det læringsmiljø, vi arbejder med.

Træet har 6 grene – ét for hvert læreplanstema, samt et antal kviste, der beskriver underpunkterne i læreplanstemaerne. Vi sætter små post-it på træets grene og kviste med de pædagogiske aktiviteter vi tilrettelægger. De små post-it, der skal forestille at være træets blade, ”plukker” vi af i vores dagligdag med børnene og er det, vores hverdag tager udgangspunkt i.

Visuel Pædagogisk Refleksion

Med samme begrundelse, som for at arbejde visuelt med læreplanen, arbejder vi visuelt med den pædagogiske refleksion, der skal skabe sammenhængen mellem læreplanen og vores praksis. ”Refleksionsbladet” er medarbejdernes redskab til faglige dialoger, med henblik på at skabe udvikling for børnene ved at justere i vores læringsmiljøer. Den visuelle pædagogiske refleksion tager udgangspunkt i små praksisfortællinger, der perspektiveres og evalueres for at danne grundlag for vores næste pædagogiske praksis med børnene.

Læs evt. mere og find inspiration her.